نقشه کشی تجهیزات

خط اکستروژن-1

خط اکستروژن

خط اکستروژن-2

خط اکستروژن

خط اکستروژن-3

خط اکستروژن

خط اکستروژن-4

خط اکستروژن

گرانولاتور

گرانولاتور

بخاری

بخاری

غلتک برجسته

غلتک برجسته

دستگاه مخلوط کن

دستگاه مخلوط کن

پانورامای آزمایشگاهی

پانورامای آزمایشگاهی

زباله سوز آزمایش خاکستر

زباله سوز آزمایش خاکستر

تستر اسپری اسلت

تستر اسپری اسلت

نمونه گیری فشار جانبی

نمونه گیری فشار جانبی

فر برای تست تغییر شکل حرارتی

فر برای تست تغییر شکل حرارتی

تستر آب و هوای شتابدار UV

تستر آب و هوای شتابدار UV

دستگاه تست مقاومت ترکیدگی مقوا

دستگاه تست مقاومت ترکیدگی مقوا

دستگاه تست فشار لبه مقوا

دستگاه تست فشار لبه مقوا